Kdo jsme

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí je příspěvková organizace, kterou pro své občany vybudovalo Statutární město Brno. Zastupitelstvo města Brna tím učinilo další krok k naplnění koncepce rozvoje sociální pomoci v oblasti zajišťování ústavní sociální péče pro seniory. Toto moderní zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Uvedení domova do provozu se uskutečnilo 1. 12. 2003.

Nabízíme podporu a zjišťujeme potřeby osob v rozsahu REGIONÁLNÍCH KARET Jihomoravského kraje.


SL.jpg

Kvalita našich služeb

Od roku 2003 jsou v zařízení nastavovány a uplatňovány standardy kvality založené na naplňování základních lidských práv a svobod (management domova prošel systematickým vzděláváním v problematice tvorby a uplatňování standardů kvality sociálních služeb pořádaným v rámci Asociace poskytovatelů sociální služby JMK). Standardy kvality rozhodně přispěly ke změně myšlení a přístupu zaměstnanců k poskytování služby našim klientům. Všichni zaměstnanci jsou "vtaženi" do nových postupů, způsobů a metod práce s uživatelem (došlo k značnému posunu ve vnímání potřebnosti individuálního přístupu ke klientovi, což je zcela nezbytné pro uspokojování potřeb cílové skupiny uživatelů služby). Každý klient má svého tzv. klíčového pracovníka, který zná bibliografickou anamnézu klienta a plní funkci „blízké osoby", což je zvlášť důležité u klientů osamělých či klientů bez přívětivého rodinného zázemí.

Naše certifikáty

top