Ceník služeb

Úhrady za pobytové sociální služby

platné od 1. ledna 2023

 

Klienti pobytových služeb DSM platí za

 • ubytování a stravování,
 • úkony péče.
 

Denní výše úhrady za ubytování a stravování závisí na

 • na počtu lůžek obývací jednotky (pro domov pro seniory máme jednolůžkové pokoje, službu zvláštního režimu poskytujeme výhradně ve dvoulůžkových ubytovacích jednotkách),

 • na druhu odebírané stravy (DSM vaří vedle normální stravy i šetřící dietu a diabetickou dietu).

   

Všechny varianty denních úhrad za ubytování a stravování u pobytových služeb uvádí tabulky - viz  níže.

Úhrady za úkony péče

Dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je klient, kterému je poskytována sociální služba v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, povinen zaplatit kromě nákladů za ubytování a stravu také úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
DOMOV PRO SENIORY                                         Jednolůžkový pokoj
Ubytování 280 Kč/den
Stravování:  
 • Strava normální 
235 Kč/den
 • Strava šetřící
235 Kč/den
 • Strava diabetická
235 Kč/den
Celkem 515 Kč/den


 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Dvoulůžkový pokoj
Ubytování 280 Kč/den
Stravování:  
 • Strava normální 
235 Kč/den
 • Strava šetřící
235 Kč/den
 • Strava diabetická
235 Kč/den
Celkem 515 Kč/den
top