Ceník služeb

Úhrady za pobytové sociální služby

platné od 1. února 2024
 

Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění.

Klienti pobytových služeb DSM platí za

  • ubytování a stravování,
  • úkony péče.

Všechny varianty denních úhrad za ubytování a stravování u pobytových služeb uvádí tabulky - viz  níže.

Úhrady za úkony péče

Dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je klient, kterému je poskytována sociální služba v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, povinen zaplatit kromě nákladů za ubytování a stravu také úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
DOMOV PRO SENIORY                                         Jednolůžkový pokoj
Ubytování 305 Kč/den
Stravování:  
  • Strava normální 
255 Kč/den
  • Strava šetřící
255 Kč/den
  • Strava diabetická
255 Kč/den
Celkem 560 Kč/den


 
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Dvoulůžkový pokoj
Ubytování 305 Kč/den
Stravování:  
  • Strava normální 
255 Kč/den
  • Strava šetřící
255 Kč/den
  • Strava diabetická
255 Kč/den
Celkem 560 Kč/den
top