Domov se zvláštním režimem

Poslání domova

Posláním domova je vytvořit důstojný a bezpečný život seniorům, kteří vzhledem k postupné ztrátě soběstačnosti, zhoršenému zdravotnímu stavu či věku potřebují pomoc druhé osoby a nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Naše podpora a pomoc směřuje k individuálnímu uspokojení potřeb seniorů, posilování kontaktů se společenským prostředím a k udržení, případně rozvoji jejich soběstačnosti.

Cílová skupina klientů

Senioři od 60- ti let věku se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Časový rozsah služby

Domovem poskytované pobytové sociální služby jsou celoroční, nepřetržité (tj. zajišťované 24 hodin denně). To je vzhledem k potřebám cílových skupin nezbytné a zcela v kontextu s dobrou praxí moderní sociální služby pro tyto cílové skupiny.

Informace pro žadatele

Cíle služby Domov se zvláštním režimem

top