Domov se zvláštním režimem

Naše poslání

Odborně poskytujeme pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytváříme jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina klientů

Senioři od 60- ti let věku se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Časový rozsah služby

Domovem poskytované pobytové sociální služby jsou celoroční, nepřetržité (tj. zajišťované 24 hodin denně). To je vzhledem k potřebám cílových skupin nezbytné a zcela v kontextu s dobrou praxí moderní sociální služby pro tyto cílové skupiny.

Informace pro žadatele

Cíle služby Domov se zvláštním režimem

top