Domov pro seniory

Poslání domova

Posláním domova je vytvořit důstojný a bezpečný život seniorům, kteří vzhledem k postupné ztrátě soběstačnosti, zhoršenému zdravotnímu stavu či věku potřebují pomoc druhé osoby a nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Naše podpora a pomoc směřuje k individuálnímu uspokojení potřeb seniorů, posilování kontaktů se společenským prostředím a k udržení, případně rozvoji jejich soběstačnosti.

Cílová skupina klientů

Senioři od 60- ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit rodinou nebo terénní službou.

Časový rozsah služby

Domovem poskytované pobytové sociální služby jsou celoroční, nepřetržité (tj. zajišťované 24 hodin denně). To je vzhledem k potřebám cílových skupin nezbytné a zcela v kontextu s dobrou praxí moderní sociální služby pro tyto cílové skupiny.

Informace pro žadatele

Cíle služby Domov pro seniory

top