Domov pro seniory

Naše poslání

Odborně poskytujeme pomoc, podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronické nemoci, zdravotního postižení nebo jiných závažných důvodů, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, popřípadě jinými službami sociální péče (ambulantními či terénními) v jejich přirozeném prostředí. Vytváříme jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina klientů

Senioři od 60- ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit rodinou nebo terénní službou.

Časový rozsah služby

Domovem poskytované pobytové sociální služby jsou celoroční, nepřetržité (tj. zajišťované 24 hodin denně). To je vzhledem k potřebám cílových skupin nezbytné a zcela v kontextu s dobrou praxí moderní sociální služby pro tyto cílové skupiny.

Informace pro žadatele

Cíle služby Domov pro seniory

top