Jak požádat o službu

Jak postupovat

01

Před podáním žádosti

Přijďte se k nám po domluvě se sociálními pracovnicemi podívat, abyste se ujistili, zda jsme schopni zajistit péči, kterou očekáváte nebo využijte možnosti Virtuální prohlídky na našich webových stránkách z pohodlí Vašeho domova.

 

02

Kdo může podat žádost o umístění do Domova po seniory

Přijímáme žádosti od seniorů, kteří jsou starší 60 let a kteří potřebují zajistit celodenní péči a dohled druhé osoby. Tuto péči jim už pro velký rozsah nelze zajistit v domácím prostředí pečovatelskou či jinou službou tzn. „nemohou už zůstat doma“.

Nepřijímáme žádosti pouze „pro jistotu“ či „do budoucna“. Také nepřijímáme žádosti soběstačných seniorů, kteří zvládnou pobyt doma s využitím pečovatelské nebo jiné služby.


 
03

Co znamená zajištění celodenní péče a dohled druhé osoby?

Našim klientem je senior, který potřebuje pomoc při přípravě snídaně, oběda i večeře (např.: nalít nápoj, naservírovat stravu aj.) Potřebuje, aby mu někdo pomohl při oblékání (např.: zapnout knoflíky, obout, vybrat oblečení aj.). Sám již nezvládne hygienu nebo potřebuje pomoc při využití toalety včetně výměny inkontinenčních pomůcek. Senior má výrazné potíže při pohybu (např.: využívá chodítko, mechanický vozík aj.). Dále potřebuje pomoc při chystání a podávání léků. Senior už není schopen se sám postarat o domácnost (nevypere si prádlo, neumyje si nádobí). Potřebuje pomoc a podporu při vyřizování osobních a úředních záležitostí, protože si sám nedojde na úřad, nebo je pro něj velmi obtížné provádět osobní aktivity.
U pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem je kromě výše uvedeného nutná podpora a pomoc také v oblasti orientace.
04

Informace o poskytovaných službách  

Zájemcům o službu Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním režimem poskytují bližší informace a základní sociální poradenství sociální pracovnice.

Sociální pracovnice je možné kontaktovat:  
HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
STŘEDA 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 
Pokud máte zájem se podívat do našeho domova osobně, rádi Vás provedeme, a to vždy první středu v měsíci (prohlídka začíná v 15 hodin).
05

Co je potřeba vyplnit

Pokud máte zájem o některou ze služeb Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, p.o., je potřeba do domova doručit „Žádost o umístění“ a kompletně lékařem vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu“. Pokud žadatel není schopen podpisu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu anebo neposoudí „co podepisuje“, je nutné doložit „Potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu“.
 
Dokumenty jsou ke stažení v sekci mik.brnods.cz/dokumenty
06

Posouzení a vyhodnocení žádostí o poskytování sociálních služeb

Po podání žádosti sociální pracovnice zkontroluje její obsahovou část a kontaktuje Vás nebo Vašeho zástupce k doplnění informací ohledně nepřiznivé sociální situace. Na základě jednání s Vámi nebo s Vašim zástupcem a na základě získaných informací sociální pracovnice posoudí, zda splňujete podmínky k přijetí žádosti. Každá přijatá žádost je posuzována individuálně.

Žádost je následně zařazena do evidence a v případě uvolnění vhodného místa, budete osloveni pro další jednání o možnosti nástupu do pobytového sociálního zařízení.

Pokud podmínky pro přijetí žádosti nesplňujete, sociální pracovnice Vám poskytnout základní sociální poradenství a doporučí jiné pro Vás vhodné sociální služby.
07

Aktualizace 

V případě, že u Vás nastaly nějaké změny (např.: zdravotního stavu, přesun do zdravotnického zařízení, telefonního čísla, výše příspěvku na péči aj.) budeme rádi za tyto aktuální informace.

Pokud se Vám povedlo Vaši situaci vyřešit jiným způsobem (např.: Vaše situace se zlepší a aktuálně nemáte o nástup zájem) nebo máte zajištěnou dlouhodobou péči členy rodiny nebo jiným domovem opět kontaktujte sociální pracovnice.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
02. 06. 2023 Žádost o umístění .pdf 540 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Posudek o zdravotním stavu .pdf 129 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu .pdf 87 kB Stáhnout
top