Beseda na téma: Commedia dell’arte a komická opera buffa

14. 11. 2017
Dne 14. listopadu  mezi nás opět zavítali dva studenti vysoké školy MU Brno Petra Antalová a Jakub Adam-Augustin Volf, aby nás uvedli do tajů středověkého divadelního žánru commedia dell’arte a jeho hudebního pokračování ve světovém operním žánru zvaném opera buffa.
 
Částí přednášky, zaobírající se žánru commedia dell’arte, se ujala studentka Petra, jež našim klientům osvětlila tuto problematiku; pojednávala o komplikovaném vzniku tohoto žánru, který se datuje do počátku 16. století, rovněž tak o období největšího rozkvětu a úpadku.
Druhé části přednášky se chopil student Jakub, jenž nejprve klienty uvedl do problematiky vzniku opery jako hudebního žánru všeobecně a poté navázal žánrem zvaným opera buffa, které navázalo na tradici oblíbeného žánru commedia dell’artea jež tento komický žánr i po jeho zániku se
uchoval v hudebním  prostředí operního světa.
Tuto problematiku studenti  hojně demonstrovali hudebními ukázkami záznamů divadelních představení , takže naši klienti nejenom, že  mohli slyšet světoznámé autory , ale také herce našich brněnských divadel.
 
 
top