Beseda - Nenechte se napálit

28. 08. 2015
Jednou za nějaký čas se v našem domově objeví akce s názvem Beseda.

Tahle konkrétní byla velice interaktivní a pro seniory opravdu inspirující. Právě skupina starších lidí je nadmíru ohrožená tzv. Šmejdy. Toto označení se v poslední době souhrnně vžilo pro všechny nekalé obchodní praktiky, na kterých jsou nejvíce „bití“ právě lidé důchodového věku. Lidé často osamělí, důvěřiví, mnohdy stařecky naivní a nemocní. Právě ty mnohokrát zneužijí podvodníci různého druhu čistě pro svůj osobní zisk. A tomuto ožehavému tématu se věnovala přednáška pod záštitou Veřejného ochránce práv. Interaktivní divadlo, vedené studenty pedagogické fakulty, svou neotřelou a atraktivní formou nastínilo modelové situace, ve kterých se dnes a denně ocitají lidé z celé naší republiky. Nechyběl ani náčrt řešení, protože žádná situace není tak bezvýchodná. Tohle pojednání se zdá být vhodným způsobem, jak (nejen) seniory upozornit na nebezpečí, číhající za zdánlivě usměvavými tvářemi prodejců a jim podobným manipulantům.

top