Beseda o Aljašce s panem farářem Opatřilem

02. 03. 2016

Aljaška je největší a nejsevernější stát Spojených států amerických. Je místem nevyzpytatelné, ale přitom nádherné a nedotčené přírody. Láká z celého světa dobrodruhy, kteří chtějí vyzkoušet hranice svých možností.

Zajímavou besedu o Aljašce jsme slyšeli přímo z úst pana faráře Opatřila. Pan farář v našem domově pravidelně jednou měsíčně slouží mši svatou. Dnes jsme se ale setkali za jiným účelem - poslechnout si vyprávění o krásách i drsnosti této časti země. Mnoho faktů, ale i zážitků, které pan Opatřil doprovázel fotkami z této krásné cesty,  nám příjemně  zpestřily den. Nevšední povídání nám rozšířilo znalost o aljašské části amerického kontinentu, o území „zlaté horečky“, území, proslavené obrovskými nalezištěmi ropy a jiných nerostných surovin a především území nádherných přírodních krás. Děkujeme.
 
top