Beseda se ZOO

26. 02. 2020
Ve středu 26. února byla obnovena adopční smlouva mezi Zoologickou zahradou města Brna  a Domovem pro seniory Mikuláškovo nám. Předmětem smlouvy je sponzorování stravy menšího zvířátka, které jsme si vybrali.
Jako každý rok, tak i letos nás svou návštěvou potěšily pracovnice ze ZOO Brno Zuzana Sommerová a Jana Galová.  Samozřejmě nepřišly samy.  Společnost jim dělali chlupatí miláčci: králíčci, morčátka, fretka a nechyběl ani adoptivní papoušek ara arararauna Eda.   Vzrostlý, krásně barevný opeřenec zavítal se svými společnicemi do našeho domova již po čtrnácté. Před touto návštěvou jsme uspořádali dobrovolnou sbírku mezi klienty a zaměstnanci.  Finanční částka byla nemalá. O štědrosti zaměstnanců a klientů nelze pochybovat, přesto nejštědřejším dárcem byla klientka paní Dana Korecká, která přispěla částkou 500,- Kč.   Součástí besedy bylo podepsání a obnovení adopční smlouvy a předání finančního daru.   Tím jsme potvrdili, že i nadále zůstáváme Edovými adoptivními rodiči. Jako bonus jsme dostali pozvánku a volný vstup do ZOO, dále časopisy Zooreport a adopční osvědčení.  V průběhu besedy klienti shlédli projekci fotografií narozených mláďat a zvířat jejich zahrady.  Na závěr si mohli zvířátka pochovat a pohladit.   
Říká se, že kdo má rád zvířata, má rád i lidi a věřte, že i sebemenší finanční obnos je záslužný čin pro naše zvířecí společníky. Za to Vám Edík děkuje.  
LM
top