Den otevřených dveří

04. 10. 2017
Dne 4.10. 2017,  se naše zařízení připojilo k celorepublikové akci pořádané Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, tzv. Týden sociálních služeb. Jednalo se již o devátý ročník otevřených dveří našeho domova.  Akce byla pořádána nejen pro zájemce o naše služby, ale nahlédnout do našich prostor mohli i ostatní. U mnoha z nich, dle jejich vlastních slov, přetrvává názor, že se zde „bydlí v pokojích po dvaceti“. Měli jsme tak jedinečnou možnost ukázat jim pravý opak. Odchodem do domova pro seniory dle našeho názoru život seniorů nekončí. Mnohdy právě naopak. Kromě spousty kulturních akcí a návštěv známých osobností, u nás probíhají skupinové i individuální ergoterapie, canisterapie, keramická dílna, rehabilitace, mše a mnoho dalších akcí, které pravidelně vkládáme na naše webové stránky. Návštěvníci tak kromě zasvěcených informací, které předávala vedoucí sociálního úseku měli možnost nahlédnout na dvoulůžkový i jednolůžkový pokoj, do rehabilitace, tělocvičny a s doprovodem prošli celý domov včetně zahrady. Návštěvníci se ptali, na vše co je zajímá a v mnoha případech opouštěli náš domov s představou, jak aktivní může být život v domově pro seniory.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem přítomným návštěvníkům za jejich přízeň a zájem o náš domov a zaměstnancům za pomoc při organizaci.
top