Den otevřených dveří

07. 10. 2021
Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří k návštěvě našeho Domova pro seniory.
Podmínky k návštěvě Domova u příležitosti Dne otevřených dveří
 
Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek:
  1. absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV–2 nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou SMS) nebo
  2. předložit písemné potvrzení vystavené lékařem, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikát
  4. osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.
  • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu.
  • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
  • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv.

S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 

 
top