Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

20. 10. 2015
20. října jsme v našem domově přivítali návštěvu z Dobrovolnického centra ADRA Znojmo.
Zástupci Adry, paní Zdeňka Severinová a pan Jakub Dostál nám představili svoji činnost. Adra je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Zastoupení má ve 130 zemích světa. Pomáhá jak při mimořádných událostech, tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů. Jejich základním mottem je pomáhat srdcem. Posláním organizace je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nachází v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Prostředkem pomoci je  laskavá práce dobrovolníků, kteří pomáhají  lidem v uspokojování jejich potřeb. Beseda probíhala v uvolněné atmosféře a pro všechny zúčastněné byla přínosem. Našemu domovu byla ze strany Adry nabídnuta pomoc ve formě dobrovolníků, kteří by pečovali o naše klienty. Vedení domova a zástupci Adry zpečetili  spolupráci podpisem smlouvy a pevným stiskem ruky.
top