Dopolední chvilka poezie se Sylvou Lauerovou

05. 08. 2020
Tuto středu 5. srpna nás opět navštívila paní spisovatelka Sylva Lauerová a zpříjemnila nám dopoledne přednesem básní nejslavnějších českých básníků.

Všechny „brňáky“ potěšila básní „Na břehu řeky Svratky“ od Vítězslava Nezvala. Následovala „Lesní studánka“ od Josefa Václava Sládka, kterou stejně jako minule recitovalo celé osazenstvo společenské místnosti. Tuto báseň jsme si zopakovali i v závěru, abychom si utužili naši paměť. Nemohly samozřejmě chybět ani básně „Za trochu lásky šel bych světa kraj“ od Jaroslava Vrchlického, „Polednice“ od Karla Jaromíra Erbena, „Poštovní schránka“ od Jiřího Wolkera a „Máj“ od Karla Hynka Máchy. Na přání našich klientů zazněly básně „Dědova mísa“ od Jana Nerudy. Ve všech básních zazněla krása a malebnost českého jazyka a přenesly nás alespoň na chviličku zpět do časů našeho dětství a prvních lásek.

BH

top