Doporučení pro návštěvy v době nouzového stavu

02. 03. 2021
Vážení rodinní příslušníci, vážení návštěvníci,
 
jistě jste všichni zaznamenali, že vzhledem k velmi špatné epidemické situaci v ČR byl Usnesením Vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 196 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů od 00.00 hodin dne 27.2.2021.
 
V návaznosti na toto opatření pak bylo mimo jiné přijato Usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 198, kterým se, mimo jiné, nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat mimo své bydliště s výjimkou případů uvedených ve zmiňovaném usnesení č. 198, a dále omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami, než se členy domácnosti.
 
Z těchto důvodů Vás žádáme, abyste velmi pečlivě zvážili návštěvu Vašeho blízkého v našem Domově.
 
Pokud se pro návštěvu i přesto rozhodnete, stále je nutné dodržovat všechny nastavené podmínky, uvedené na našich webových stránkách a Facebooku.
 
Stejná vládní opatření se vztahují i na klienty našeho Domova, v aktuální situaci tedy důrazně nedoporučujeme návštěvu našich klientů u Vás doma.
 
Víme a cítíme, že aktuální stav je pro nás všechny velmi náročný a bohužel i dlouhý, ale budeme se snažit důsledným dodržováním všech nařízených vládních opatření ochránit Vaše blízké a věříme, že naše společná snaha přinese ovoce v podobě zlepšení epidemické situace a následného pomalého uvolňování všech restrikcí.
 
Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.
 
Kolektiv Domova pro seniory Mikuláškovo nám.
 
top