Gratulace jubilantům

22. 09. 2015
Čas  kvapem letí. Vstoupili   jsme do konce třetího čtvrtletí a bylo naší milou povinností uspořádat ve společenské místnosti našeho domova oslavu seniorům, kteří v měsících červenci,  srpnu a září  oslavili  své významné  životní jubileum.
 
Pěvecké vystoupení dětí z MŠ Elišky  Přemyslovny   uvedlo a  zpestřilo program gratulace. Dětské hlásky vykouzlily upřímné úsměvy na tvářích všech zúčastněných.  Následovala gratulace pana  starosty Mgr. Vladana Krásného a  Márie  Liptákové z ÚMČ Starý Lískovec. Nechyběla květina  a dárkový balíček. Pevným stiskem rukou a upřímnými slovy vyjádřilo přání všeho nejlepšího  oslavencům  i vedení  našeho domova. Pan starosta nás  za doprovodu kytary  vnesl  do světa  hudby.  Společně  jsme si  zazpívali písně  různých žánrů. Oslava probíhala ve velmi  příjemném duchu. Dobrou  atmosféru umocnilo  také výborné pohoštění  z naší kuchyně. Gratulace se vryla do paměti klientů a potěšila jejich duši.  Na další oslavu se  můžeme  těšit  na konci letošního roku.
top