Gratulace jubilantům

22. 03. 2016
Dne 22.3.2016 se tradičně v našem domově konala, v tomto roce, první z mnoha oslav  výročí našich jubilantů, kteří v lednu, únoru a březnu oslavili významná životní jubilea.
 

Sešli jsme se ve společenské místnosti domova k slavnostnímu posezení. Na úvod všechny oslavence, hosty a další přítomné přivítalo vedení našeho domova. Z ÚMČ Starý Lískovec přišli našim jubilantům popřát pan místostarosta Mgr. Jiří Dvořáček s kulturní referentkou paní Marií Liptákovou, od nichž naši oslavenci spolu se srdečnou gratulací obdrželi hodnotný balíček a květiny. S milým programem, který obsahoval známé dětské písničky, vystoupily děti z MŠ Elišky Přemyslovny. Na závěr našim jubilantům zazpívaly zpěvačky z řad klientů domova pásmo lidových písniček, které si s chutí zazpívali všichni přítomní.

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

top