Gratulace jubilantům II. kvartál

28. 06. 2016
Léto je již plném proudě, sluníčko hřeje svými paprsky každého z nás.  Poslední červnové úterý jsme v našem domově přivítali významnou návštěvu.  Našim jubilantům – tedy klientům, kteří se za uplynulého čtvrt roku dožili významného životního jubilea, přišli blahopřát vše nejlepší do budoucích roků pan starosta Mgr. Vladan Krásný, pan místostarosta Mgr. Jiří Dvořáček a kulturní referentka paní Mária Liptáková. K našim hostům se za náš domov připojila vrchní sestra paní  Hemalová.
 
V toto hezké dopoledne jsme se sešli v hojném počtu. Napočítali jsme celkem šestnáct jubilantů.  Potěšeným oslavencům byly předány kytky a malé drobnosti v podobě pochutin. Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře, plné milých konverzací a přátelských gest. Tuto výjimečnou chvíli nám zpříjemnili i děti z MŠ Kosmonautů. Jejich vystoupení nepostrádalo náboj dětské milosti a přirozeného vystupování. Na programu gratulace nechyběli ani zpěvačky našeho domova. Kytary se chopil i sám pan starosta a místostarosta. Okamžitě si všechny získali líbivými a známými melodiemi. Po hezkém programu jsme se už mohli všichni pustit do připraveného malého občerstvení, které spočívalo ve sladkém dezertu a neodmyslitelné kávě. Radostná nálada se nesla domovem po celý den.
 
 
 
top