Gratulace jubilantům z ÚMČ dne 30.6.2015

03. 07. 2015
Jak už tady v domově bývá zvykem a milou, již zaběhlou tradicí, jednou za tři měsíce probíhají gratulace jubilantům – tedy klientům, kteří se za uplynulého čtvrt roku dožili významného věku života.

Tentokrát jsme jich napočítali rovnou šest, a poblahopřát jim přišel pan místostarosta Mgr. Jiří Dvořáček spolu s kulturní referentkou paní Márií Liptákovou. K našim hostům se za náš Domov připojil ještě pan ředitel Mgr. Marek Matej. Z jejich úst jsme mohli slyšet hlavně přání pevného zdraví, a není divu, vždyť to je v životě to nejdůležitější. Potěšeným a mnohdy dojatým oslavencům byly předány veselé, oranžové kytky a malé drobnosti v podobě pochutin. Oslavenci vyslovili slova díků, chvály a vděku. Celé dopoledne se tak neslo ve velmi příjemné atmosféře, plné milých konverzací a přátelských gest. K poslechu jubilantům přišly zazpívat děti z MŠ Elišky Přemyslovny. Jejich vystoupení nepostrádalo náboj a energii. Vtipné texty vykouzlily úsměv na tváři všem přítomným. Po jejich vystoupení, se už mohli všichni pustit do připraveného malého občerstvení, které spočívalo ve sladkém dezertu a neodmyslitelné kávě. Ta přímo vybízela ke chvilce nenuceného posezení, bez spěchu, starostí a ostatních neduh dnešní doby, a v neposlední řadě ke zpěvu! Kytary se schopně ujal pan místostarosta, který si okamžitě všechny získal líbivými a známými melodiemi. Radostná nálada se poté nesla domovem po celý den.

top