INFORMACE o podmínkách návštěv v DSM

25. 05. 2020
Na základě rozhodnutí Vlády České republiky jsou i v našem Domově od 25. května 2020 povoleny návštěvy. 
Všichni jsme velice rádi, že se naši klienti budou moci po mnoha týdnech odloučení znovu setkat se svými nejbližšími. Zároveň cítíme velkou zodpovědnost za zdraví našich obyvatel i našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni, kteří se do našeho Domova vypraví, respektovali následující pravidla:
 
 
 1. Návštěvy musí mít roušku po celou dobu pobytu uvnitř budovy. Roušku si prosím ponechejte i při setkání s klienty našeho Domova.
 
 1. Navštěvující osobě bude při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
  Bude proveden záznam do návštěvní knihy s údaji – jméno, datum a čas.
  Každý návštěvník je povinen vyplnit „prohlášení“ návštěvníků DSM.
 
 1. Při vstupu do budovy a odchodu z budovy si dezinfikujte ruce.
 
 1. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
   
 2. Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení   zahrada, společná terasa apod.) anebo podle možností v k tomuto účelu vyčleněné místnosti.
 
 
 1. Návštěva na dvoulůžkovém pokoji bude oddělena paravánem.
 
 1. Dodržujete 2 metry odstupu mezi různými osobami s výjimkou rodinných   příslušníků.
 
 
 
Výše zmíněná opatření je nezbytné dodržovat, abychom mohli i nadále zajistit bezpečné prostředí pro naše klienty i zaměstnance. Vezměte, prosím, na vědomí, že nastavená pravidla se vyvíjejí dle aktuálních statistik Ministerstva zdravotnictví a mohou se změnit. Pokud k tomu dojde, budeme Vás informovat prostřednictvím Facebooku a na našich webových stránkách  www.mik.brnods.cz.
 
                                                                                      
                                                                                                                                         Mgr. Marek Matej, MBA
                                                                                                                                                    ředitel DSM
 
 
top