Koncert dětí ze ZŠ Bakalovo nábřeží

09. 12. 2016
Čas adventu  bývá naplněn řadou krásných setkání, mikulášskou nadílkou, koncerty, koledami, ale především  předvánočním rozjímáním.
 
Jedno takové jsme prožili v našem domově společně s dětmi ze ZŠ Bakalovo nábřeží. Děti společně s pedagožkou Lenkou Přikrylovou připravily pro naše  klienty  divadelní vánoční hru se zpěvy. Díky nim jsme se přenesli do děje legendy o narození Ježíška. Byli jsme svědky, kdy Josef s Marií odchází do Betléma ke sčítání  lidu;  kdy andělé zvěstují radostnou zprávu; kdy přichází tři mudrcové a pastýři,  až po slavné narození děťátka. Vánoční hra byla provázena krásnými zpěvy a hudebním doprovodem. Na závěr programu děti naše klienty obdarovaly vánočními přáníčky a s přáním všeho nejlepšího k vánočním svátkům a do Nového roku se s námi rozloučily těmi nejznámějšími a nejkrásnějšími koledami, které jsme si všichni s chutí společně s dětmi zazpívali.
 
top