Magické defixe Aneb proklínání a magie v antice

16. 09. 2015

Magie a čarodějnictví, „zakázaná umění“ jsou nauky o tajemných silách přírody či o způsobu, jak s nimi zacházet, abychom ve svém životě způsobili pozitivní změnu.


 

Magie zahrnuje ohromné množství znalostí – o planetách, živlech, bylinách a dalších silách.

Díky odborné přednášce Jakuba Volfa jsme se přenesli s našimi klienty hlavně do 1. století a 2. stol. n.l., do doby antiky, z níž pocházejí nejhojnější nálezy magických defixí, různých druhů kleteb.

Magie v této době byla běžnou součástí každodenního života, běžný antický člověk si bez ní nedokázal představit ani přípravu pokrmů či příchod do práce; tehdejší lidé užívali jak pozitivní magie, např. pro úspěch v obchodu, tak i magie negativní, např. ke zničení konkurence, do níž zahrnujeme hlavně kletby.

Věřilo se, že kletba pomůže odvrátit nebezpečí nebo také pomoci v osobním životě, např. přičarovat muže/ženu či rozlítit již existující milostný pár proti sobě. Lidé si vyráběli vlastní proklínací destičky sami, častěji je však zakoupili u specializovaného prodejce; na zakoupenou destičku už jen vyryli jméno soka či kýžené osoby a mohli přistoupit k vykonání kouzla.

Společně s klienty jsme přednášku nakonec shrnuli poznáním, že bychom se v dnešním světě neměli uchylovat k těmto negativním praktikám a proto jsme si raději vzájemně popřáli zdraví a stálou duševní pohodu.

 

top