Mikulášská s Fujárkou

05. 12. 2017
Dne 5. 12. 2017 nás v odpoledních hodinách poctila svou návštěvou hudební cimbálová skupina Fujárka, jejíž koncert se konal ve společenské místnosti našeho domova.

K písničkám se přidávali se svým zpěvem také naši klienti. V první části hudebního programu nás přišel navštívit Mikuláš se čertem a andělem. Anděl přinesl klientům perníčky, obdaroval je a na závěr se rozloučil tancem společně s čertem a Mikulášem.

top