Naše nová spolupráce s ADROU.

25. 11. 2015
Dne 18. 11. 2015 se v našem domově konalo školení dobrovolníků

Společenskou místnost tak zaplnilo celkem osmnáct zájemců, kteří chtějí věnovat svůj čas dobrovolnické činnosti.

Zástupci organizace ADRA, paní Zdeňka Severinová a pan Jakub Dostál, v úvodu školení představili návštěvníkům svou činnost, cíle i působnost. Připomenuto bylo heslo Adry: Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s Vámi pro druhé.  Za náš domov promluvil  pan ředitel Mgr. Matej, vedoucí úseku sociální péče a terapie paní  Bc. Klepáčková a vrchní sestra paní Hemalová.

Školení se neslo v duchu sdělování důležitých informací a účastníci byli hravou formou zapojeni do jeho průběhu. Přednáška totiž zahrnovala i interaktivní hry, které sloužily k vzájemnému seznámení potenciálních dobrovolníků i k možnosti vžít se do kůže klientů.

Zpřístupněny byly i prostory našeho domova. Zájemci tak mohli nahlédnout do ergodílny, Centra denních služeb i samotných pokojů klientů.

Náš domov se tedy prostřednictvím organizace ADRA zapojí do myšlenky smysluplného využití volného času. Těšíme se na budoucí spolupráci.

 

top