Pásmo lidových písní v podání Divadla 2-15

19. 09. 2018
Divadlo 2-15 k nám zavítalo letos již podruhé a tentokrát s pásmem lidových písní.
 

Ve středu 19. září 2018 nás navštívili paní Renata Svobodová a pan David Kříž z Divadla 2-15 s pásmem lidových písní, které oba střídavě doprovázeli na klavír. Zazněly písničky „Paňmámo milej de k nám“, „Teče voda, teče“, „Taků som si frajárečku zamiloval“, „Spadla mně šablička“, „Už je večer“, „Mašíruje šohaj“ a mnoho dalších. Z písniček byl vytvořen příběh chlapce a dívky, ve kterém nechybělo zamilování, rozchod, odchod na vojnu ani znovu setkání. A protože písničky byly vybrány ze všech koutů naší země, každý z našich klientů si zanotoval tu svou.

top