Pietní akt Lipka

25. 09. 2015

Vedení domova uspořádalo Pietní akt u příležitosti výročí české státnosti a 11. výročí vysazení památeční lipky.

 
 V tento den si lidé po celé republice připomínají svátek svatého Václava, patrona a ochránce českého národa. Ve městech a vesnicích se  konají bohoslužby a koncerty. V našem domově jsme si připomněli svátek sv. Václava  v pátek,  25. září.  Vzpomínková akce má u nás dlouholetou  tradici. Každoročně se scházíme na zahradě  domova u „Lipky“ a uctíváme památku seniorů, kteří nás navždy opustili. Jména  zesnulých  jsou napsána na seznamech a uložena ve schránce na pietním místě u pomníčku pod lipkou. Pieta byla provázena proslovy našeho vedení a  klientů. Nechyběla modlitba  pana  faráře  Mgr. Opatřila. K pomníčku  jsme položili kytici květin. Celá akce byla provázena citlivě zvolenou hudbou a zpěvem  děvčat  ze  ZŠ Staňkova pod vedením jejich kantorky. Závěrem zazněla v podání našich zpěvaček hymna domova.
 
 
top