Pietní akt – Lipka

25. 09. 2017

U příležitosti 13. výročí vysazení památeční lipky a výročí české státnosti se v našem domově již tradičně uskutečnila vzpomínková slavnost – Pietní akt. Touto akcí si připomínáme a vzpomínáme na naše klienty, spolubydlící a přátele, kteří nás v minulém roce navždy opustili.

Letošní Pietní akt se bohužel, kvůli nepřízni počasí, uskutečnil ve společenské místnosti našeho domova.  Seznamy klientů, kteří nás v minulých dvanácti měsících navždy opustili, byly přečteny a následně uloženy do tubusu. K pietnímu aktu se připojil také pan farář Mgr. Opatřil s modlitbou a nechyběl ani hudební doprovod, který celou akci ještě umocnil. Po skončení akce uložily zástupkyně klientů v doprovodu vedení domova tubus a kytici květů k pomníčku pod lipkou.
 
top