Podmínky návštěv od 14.3.2022

16. 03. 2022
S platností od pondělí 14.3.2022 se ruší povinnost prokazování bezinfekčnosti (očkování – prodělání nemoci - test) pro návštěvy klientů.
 
Zůstává pouze povinnost mít po celou dobu návštěvy řádně nasazený respirátor, případně dodržovat další režimová opatření nastavená v zařízení.

Dále je zrušeno časové omezení pro návštěvy (dosud byly povoleny návštěvy v době od 08.00 hod do 18.00 hod).
top