Podmínky návštěv od 7.12.2020

04. 12. 2020
POZOR!!!! Od 6.1.2021 je vyhlášen úplný zákaz návštěv v našem zařízení a níže uvedené podmínky návštěv tedy nejsou nyní aktuální. Děkujeme za pochopení.

Vážení návštěvníci,
návštěvy v našem domově budou umožněny od pondělí 7. prosince 2020. Pro zajištění plynulého a zejména bezpečného průběhu návštěv našich klientů, je však nutné zřídit rezervační systém.
Termín návštěvy si můžete zarezervovat telefonicky každý všední den v době od 08.00 hod do 12.00 hod, a dále od 13.00 hod do 14.00 hod u sociálních pracovnic:
Bc. Alena Klepáčková, tel. 547 139 469
Bc. Lenka Drábková, DiS., tel 547 139 464
 
Samotné návštěvy pro objednané návštěvníky pak budou umožněny každý všední den a od 26.12.2020 i každou sobotu v následujících časech:
PO:        09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
ÚT:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
ST:          09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
ČT:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 18 hod
PÁ:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod
SO:         09.00 -11.00 hod              13.00 hod – 17 hod – NOVĚ od soboty 26.12.2020!!!!!
 
POZOR!!!   Od pondělí 28.12.2020 jsou zakázány návštěvy na odd. D - oddělení je v karanténě!!!!
Návštěvy na odd. A stále nejsou možné, celé oddělení je v karanténě – sledujte naše webové stránky nebo Facebook pro aktuální informace!
 
Podmínky pro uskutečnění návštěvy:
 • Telefonická rezervace konkrétního dne a času návštěvy u sociálních pracovnic
 • Návštěva klienta je omezena časově – max 60 minut, včetně odbavení na infopultu při příchodu
 • Maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas a na jedno oddělení (tzn. například jedna návštěva na odd. A, jedna návštěva na odd. B atd.)
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit potvrzení o absolvování  RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV – 2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem. Potvrzení o provedeném testu nemusí předkládat osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19 a doloží o tom doklad (potvrzení vystavené lékařem, originál nebo ověřená kopie).
 • Osoby, které předkládají doklad formou SMS o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem, podepíšou Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v zařízení, včetně celé doby návštěvy u klienta. Rouška nestačí.
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova
 
Testování antigenními testy přímo v našem zařízení není z kapacitních důvodů možné.
 
Seznam odběrových míst naleznete pod tímto odkazem:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 
Bezplatné a dobrovolné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Antigenní plošné testování obyvatel ČR proběhne mezi 16. prosincem 2020 a 15. lednem 2021.
 • Zúčastnit se ho mohou všechny osoby, které mají veřejné zdravotní pojištění v České republice.
 • Občané se nemusí preventivního plošného testování zúčastnit. Je to dobrovolné, není to jejich povinnost.
 • Nechat se preventivně otestovat antigenními testy můžete nejvýše jedenkrát za 5 dní.
 • Pokud se rozhodnete se nechat preventivně otestovat, vezměte si s sebou na testovací místo průkaz pojištěnce, nebo patřičný náhradní doklad.
Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.
Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Stále je také možné podstoupit bezplatné testování antigenním testem, které pro rodinné příslušníky klientů domovů pro seniory zajišťuje Společnost Podané ruce o.p.s. Testování probíhá na místě  Výstaviště Brno, vstup pro pěší, brána 1. Nejblíže je to ze zastávky tram/bus Výstaviště – hlavní vstup, a je možné se na něj objednat přes webové stránky http://covidtestbrno.cz/ nebo telefonicky na lince +420 770 130 932 (pondělí—pátek 8:30—12:30 a 13:00—15:00). I zde je možné bezplatné testování absolvovat pouze 1x za 5 dní.
 
 
 
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro:
 1. Nezletilé uživatele sociálních služeb
 2. Uživatele sociálních služeb s omezenou svéprávností
 3. Uživatele sociálních služeb se zdravotním postižením
 4. Uživatele, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
 5. Uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                                                              Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo
Poslední aktualizace 28.12.2020 v 09.30 hod.
 
top