Podmínky návštěv platné od 8.6.2021, se změnou od 9.7.2021

02. 07. 2021
Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na některé změny v režimu návštěv v našem domově od 8.6.2021 (v textu jsou změny podtrženy):
 • Návštěvy jsou možné každý den v době od 8 do 18 hodin.
 • Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
 • Počet osob jdoucích na návštěvu k jednomu klientovi již není omezen.
 
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek:
 1. absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dní nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV–2 nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms), nebo
 2. předložit písemné potvrzení vystavené lékařem, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.

POZOR !!!!!!
Od pátku 9. července 2021 se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě v zařízení sociální péče negativním testem na covid-19. Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které odsouhlasila vláda, se totiž k tomuto datu přestane uznávat první dávka jako dostatečná k zajištění bezinfekčnosti. Důvodem je šíření delta mutace koronaviru SARS-CoV-2, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30 procent.
Nově se za bezinfekčního ve všech případech, kdy se bezinfekčnost na základě přijatých protiepidemických opatření vyžaduje, bude považovat člověk až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace.
 • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 • Klienti mohou opustit areál domova (po standartní domluvě s personálem dle Domácího řádu). Návrat nejpozději do 18 hodin kvůli obstarání klientů denní službou.
 • Pro klienty platí povinnost nošení ochrany nosu a úst při pobytu venku v souladu s aktuálními nařízeními.
 
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                       Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo nám.
 
top