Přednáška o prevenci kriminality pro seniory

01. 11. 2017

Tuto středu 1. listopadu jsme se setkali ve společenské místnosti našeho domova, tentokrát ne za účelem zábavy ale vzdělání. Navštívila nás Mgr. Jitka Vítková ze společnosti Presafe, aby nás proškolila v oblasti prevence kriminality pro seniory.

V průběhu přednášky zazněla všechna důležitá témata. Počínaje telefonní mi čísly na záchranný bezpečnostní systém, přes prevenci před podvodníky až po zabezpečení vlastních cenností. Klienti si mohli dělat poznámky a klást konkrétní dotazy. Všechna témata byla doprovázena příklady z běžné praxe pro lepší představivost. Po celou dobu přednášky byli naši klienti vyzíváni k tomu, aby pokud se nějaká taková záležitost objeví v jejich životech, aby se nestyděli a vše ohlásili personálu domova nebo přímo na policii. Dnešní přednáška byla velmi přínosná a věřím, že pro všechny naše klienty obohacující.

top