Přežila gulag - životní příběh Věry Sosnarové

27. 10. 2015

27. října přijala pozvání od vedení našeho domova a přišla  se podělit o své zážitky z velmi tvrdého života v gulagu na Sibiři paní Věra Sosnarová.

Paní Sosnarová, dcera ruské občanky a českého legionáře, se narodila v roce 1931 v Brně. Otec později rodinu opustil. Věra s maminkou a sestrou žily ve velké bídě. V roce 1945, kdy Čechoslováci oslavovali konec války, sovětská NKVD na území našeho státu zatýkala „zrádce“.  Maminka a obě dcery byly společně s dalšími  ruskými  emigranty  v dobytčích vagónech transportovány na Sibiř, kde musely v nelidských podmínkách přežívat a tvrdě pracovat. Trpěly hladem, nemocemi, byly bity a znásilňovány. Maminku na Sibiři zastřelili. Sestry otročily 8 let  v  lesních nápravně pracovních táborech, později pracovaly na  tichomořské obchodní lodi na zpracování ryb, v dolech, kolchozu a slévárně. Při životě je držela hluboká víra. Zpět do Československa se vrátily  po 19 letech. I naše vlast se, bohužel, zprvu nezachovala k ženám příznivě.

Paní Sosnarová jezdí vyprávět svůj životní příběh zájemcům  nejen po  naší vlasti, ale i  do zahraničí.

Žádné ze  slov, které paní Sosnarová pronesla,   nemohlo být  dost silné, aby popsalo skutečnou hrůznost, kterou  na Sibiři zažila.

Svým autentickým životním příběhem získala Věra Sosnarová obrovskou pozornost všech zúčastněných. Některým posluchačům se kutálely po tvářích slzy.

V knize Krvavé jahody, kterou náš  vzácný host nabídl zájemcům ke koupi,  je podrobně popsáno   svědectví  obou sester.

Tato dobrosrdečná  a optimistická  žena  žije  úplně obyčejný život. Přes svůj vysoký věk je velmi   pracovitá.  Má dobře  seřazený žebříček hodnot  a mohla by nás  učit  víře, skromnosti a pokoře.

top