Recitál Sylvy Lauerové a vernisáž obrazů Ivana Havlíka

18. 05. 2022
Ve středu 18. května 2022 měli klienti našeho Domova možnost navštívit recitál spisovatelky Sylvy Lauerové a vernisáž obrazů malíře Ivana Havlíka, kteří se znají a spolupracují téměř celý život.
Paní spisovatelka představila klientům život pana Havlíka a jeho tvorbu. Poté klientům recitovala své básně a nechyběly ani básně dalších významných autorů. Zazněla například báseň Máj od Karla Hynka Máchy, Za trochu lásky šel bych světa kraj od Jaroslava Vrchlického či Lesní studánka od Josefa Václava Sládka. Klienti si tak společně s paní Lauerovou zavzpomínali na díla, která znali ze svých mladých let.

Po skončení recitace měli klienti prostor, aby si prohlédli a dotázali se na vystavená díla pana Havlíka, která na nějaký čas zdobí společenskou místnost našeho Domova. Pan Havlík nemá vyhraněný směr tvorby, a proto si mezi jeho obrazy přijde na chuť opravdu každý.

Za celý Domov pro seniory bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím, kteří nám zpříjemnili středeční dopoledne a budeme se těšit na další setkání.
 


Lucie H.
 
top