Setkání s Betlémským světlem

17. 12. 2017
Skauti a dětský sbor z farnosti Brno Starý Lískovec a Bohunice zavítali mezi nás s Betlémským světlem a vánočními písněmi v neděli 17. prosince v odpoledních hodinách.  
Stalo se tak již tradicí a dobrým skutkem nejenom pro naše klienty. Rozzářené oči dětí, radost starších  a mnoho úsměvů, které ohřívají přes dvacet let Vánoce nám všem dokazuje, že to není zbytečné, alespoň na chvíli probudit to dobré, co je v nás ukryto, zamyslet se a  zastavit v dnešním  hektickém čase.  „ To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“.
 
top