Upozornění na výkopové práce v areálu DSM

11. 07. 2022
Upozorňujeme návštěvníky, že v úterý 12.7.2022 v době od 07.00 hod do cca 14.00 hod bude prováděna přeložka elektrického vedení ve vjezdové bráně do areálu DSM a s tím související výkopové práce. Během těchto prací nebude možný vjezd ani výjezd vozidel.
Pro pěší bude přístup do areálu umožněn, ale s omezeními, podle průběhu prací. Proto prosíme návštěvníky, pokud je to jen trochu možné, aby si návštěvu v DSM naplánovali na pozdější odpolední hodiny.
Prosíme o zvýšenou pozornost při průchodu stavbou, aby nedošlo k úrazu.
Děkujeme za pochopení.
top