Výlet do královského města Znojma

17. 06. 2021
V raním rozhlasovém vysílání v písni „Znojmo, Znojmo vidím tě dvojmo není to tentokrát lihovinou“ navodil Ivan Mládek náladu našim výletníkům na dlouho plánovaný výlet do královského města Znojma.
 
Znojemsko je rájem pro milovníky kulturních památek, bohaté historie a vína. Naše výprava z domova zaparkovala na stanovišti u Louckého kláštera, kde na nás čekal vyhlídkový turistický vláček, který nás provezl nejzajímavějšími částmi města včetně vtipného a komentovaného výkladu průvodce. Město Znojmo je situováno na pahorcích nad řekou Dyjí s romantickým údolím, kterým jsme projížděli a mohli tak vidět architektonickou krásu znásobenou přírodní scenérií. V průběhu jízdy malebnými uličkami jsme, mimo jiné, shlédli chloubu města gotický chrám sv. Mikuláše, znojemský hrad či jednu z nejcennějších kulturních památek českého národa a také středoevropského významu Rotundu sv. Kateřiny. Na kratičké zastávce na náměstí v historickém centru města mohli obdivovat jednu za znojemských dominant štíhlou vyhlídkovou radniční věž a pod ní, ne tak zcela korespondující s okolím, obchodní dům Dyji od architekta Bohuslava Fukse. Poslední zastavení nás čekalo v bývalém klášteře v Louce, který je rovněž významnou historickou dominantou města. Příjemné osvěžení v těchto chladivých prostorách sklepení uvítali téměř všichni. A nechyběla ani ochutnávka místních vín ze Znovína.
Přes všechny náročné přesuny a teplé počasí, které nám dvojnásobně přálo, je dlužno vyzdvihnou a poděkovat všem účastníkům, kteří se podíleli na zabezpečení chodu akce a péče o klienty. Senioři to nejvíce ocenili, neboť mnozí z nich si připomněli místa, která pře lety navštívili.
 
Aktivizační pracovnice Libuše Matějková
Domov pro seniory Mikuláškovo nám. Brno
 
top