Výlet do Technického muzea v Brně

16. 09. 2021
Muzeum střídá muzeum. To pražské vystřídalo brněnské a právem, neboť Technické muzeum v Brně slaví 60. výročí od svého založení.
Ohlédnutí za šesti desetiletími existence vylákalo naše klienty do Králova Pole, do budovy bývalého podniku Tesla Brno s moderními expozičními prostory. Prvním domovem muzea byl bývalý klášter sv. Voršily ve středu města a mnozí pamětníci z řad našich klientů si to dobře pamatují.

U bran hlavní budovy na nás čekal průvodce, který nás provázel po celou dobu návštěvy a kde se nyní nachází sedmnáct stálých expozic. Díky dokonalým průvodcovským službám, ochotě a výborným znalostem se mohli klienti, poměrně v krátkém čase a v prostorách pro veřejnost nepřístupným, přesouvat do jednotlivých expozic. Navštívili pavilony: historických vozidel, Grand Prix Brno, historii kovorytectví, nožířství, salon mechanické hudby, vodní a parní motory. Nechyběla také ulička řemesel obuvnictví, hospůdka, koloniál, kde obchodníci dodávali našim předkům zboží každodenní potřeby.  V rozptýlené expozici věžních hodinových strojů je čekalo, mimo jiné, velké překvapení z pohádky Císařův pekař – Pekařův císař a co se nestalo - Golem před nimi oživl. Předposlední a poslední prohlídkou byla výstava šicích strojů Minerva, která slaví 140 let od svého založení a v současné době je jediným vývozcem strojů obuvi v Evropě. Ta poslední se týkala mechanických hodin a hodinek značky Prim. Klienti s vděčností přihlíželi na historické unikáty „němé svědky jejich mládí“ a ve vzpomínkách se vrátili o několik let nazpátek a zavzpomínali na krásný svět, svět založený na vazbách a vztazích.

Říká se, že každý konec má nový počátek a pokud jsme staré, byť i nefunkční věci někde odložili, tak někdo další tomu vdechl duši. A věřte primárním posláním muzea je pečovat o odkaz našich předků, o sbírky a předměty. Veškeré počínání muzejníků má smysl jen tehdy, když kulturní dědictví žije.
 
Libuše Matějková
top