Vystoupení folklorního souboru Háječek Ostopovice

15. 04. 2015

Folklor. Některými opomíjený a některými dokonce zatracovaný. Mezi mladými však folklor a jeho tradice postupně začínají ožívat. Velkým důkazem je tomu i obnovený folklorní soubor Háječek z Ostopovic, který k nám přišel s pásmem jarních písní, které všem připomněly tradiční vítání jara.

Hned na začátku vytvořily děti průvod, ve kterém vynášely Morenu, která představovala zimu. Pak ve svých pestrobarevných krojích začaly tančit a zpívat, u čehož jim pomáhaly paní učitelky. Hlouček menších i větších dětí se proplétal před našimi klienty, kteří dětem nadšeně tleskali a k mnohým písním se přidali i zpěvem. A to je jasný signál k tomu, abychom si Háječek co nejdříve pozvali znovu.

top