Vystoupení Jiřího Helána a Rostislava Komosného

04. 08. 2021
Ve středu 4. 8. 2021 přijal naše pozvání muzikant, zpěvák, moderátor a člen kapely Moravěnka pan Jiří Helán, kterého doprovázel hudbou i zpěvem pan Rostislav Komosný.
Naši společenskou místnost naplnili až ke stropu dechovkovými hity i svým elánem do života. Zpěv se linul nejen z profesionálních úst, ale přidali se k nim i všichni přítomní klienti a zaměstnanci a jemné pohlaví z řad zaměstnanců pan Helán také protáhl na parketu.  Rozzářené obličeje klientů a jejich děkovná slova na stranu účinkujících jsou příslibem, že se s těmito milými muži určitě zase brzy setkáme. Můžeme prozradit již teď, že to bude na podzim a že s sebou přivezou nově i harmoniku a s její hudbou se podíváme nejen po naší vlasti, ale i za hranice sousedních států.
Děkujeme paní Michaele Kuřimské za zprostředkování sponzorství a krásný zážitek.
                                                                                                                                                          LBR
 
top