Vystoupení žáků ZUŠ Fr. Jílka

03. 10. 2018
Ve středu 3. října zavítali pedagogové se svými žáky ze Základní umělecké školy Františka Jílka do našeho domova. Jejich vystoupení bylo věnováno oslavám 65. výročí založení školy a také blížící se oslavě 15. let založení domova pro seniory Mikuláškovo nám.  Na škole se neučí pouze hudební obor, ale také taneční, výtvarný a literárně dramatický.
 
Koncert začínal zpěvem písní od B. Martinů L. Janáčka v podání   Anežky Čalkovské. Talentovaná žákyně 3. ročníku II. st.  se s tímto repertoárem   chystá na soutěž do Prahy.  Po krásném zpěv následoval dramatický přednes. Baladu Toman a lesní panna od Fr. L. Čelakovského bez jediného přeřeknutí odrecitovala Karolína Vašková. Poprvé v našem domově se klientům představila malinká Sofinka Kozánková hrou na klavír a také ona se připravuje na soutěž Amadeus.   Klavírní vystoupení střídalo dechové vystoupení na zobcové a příčné flétny mladých umělců.  Celý koncert ukončila krásným pohlazením v pěveckém číslu Anežka Čalkovská.
 
top