Změny v podmínkách návštěv platné od 1.4.2021

01. 04. 2021
Vážení návštěvníci,

upozorňujeme na některé změny v režimu návštěv v našem domově od 1.4.2021:
 • Návštěvy jsou možné každý den v době od 8 do 18 hodin.
 • Termín návštěvy není nutné rezervovat předem.
 • Na návštěvu mohou maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas.
 • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit jedno z těchto potvrzení:
 1. o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARSCoV–2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms)
 2. o skutečnosti, že v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid-19
 3. certifikát o provedeném očkování proti SARS CoV-2, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
 4. čestné prohlášení o negativním výsledku antigenního testu provedeného zaměstnavatelem nebo samotestováním (k dispozici na infopultu)
 • Každý návštěvník si změří tělesnou teplotu a vyplní a podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to, že nejeví známky onemocnění.
 • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v areálu, včetně celé doby návštěvy u klienta a pobytu venku. Rouška nestačí!
 • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova a na oddělení.
 • Režim pro klienty se liší podle toho, zda má či nemá očkování proti SARS CoV-2, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní:
 1. Očkovaní klienti mohou opustit areál domova (po standartní domluvě s personálem dle Domácího řádu). Návrat nejpozději do 18 hodin kvůli obstarání klientů denní službou.
 2. Klienti bez očkování po případném opuštění areálu nebo po kontaktu s osobou, která nesplnila pravidla pro návštěvníky, musí být následně umístěni do karantény na 7 dní a musí být proveden antigenní test 3. a 7. den. Karanténa je pak ukončena druhým testem s negativním výsledkem.
 3. I pro klienty platí povinnost nošení ochrany nosu a úst při pobytu venku.
Bezplatné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
 1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
https://testovani.uzis.cz/Antigen
 1. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/
Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.
S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                       Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo nám.
 
 
top