Obnovení adopční smlouvy a beseda se ZOO BRNO

17. 02. 2023 v 9:30 hodin
Předání a podepsání darovací smlouvy již po sedmnácté patří k dlouhodobým projektům a skvělé spolupráci se Zoologickou zahradou Brno a našeho domova.
 
Každoročně nás navštěvuje papoušek Eda z rodu Ara Ararauna, kterého jsme adoptovali a na kterého se každoročně naši klienti těší.  Na programu besedy bylo obnovení adopční smlouvy a předání finančního daru na chov tohoto krásného opeřence. Pracovnice Zoo s sebou přivezly fretku Žofinku a videoprojekci novinek z Mniší hory, kde se zahrada nachází.  Nejenom, že si klienti odnesli zážitky, ale především to, že se mohli opět setkat se zástupci zvířecí říše.
Díky všem, kteří se podíleli a přispěli finančním darem na prodloužení adopce. Nesmírně si toho vážíme a obzvlášť Eda Vám děkuje.
Libuše Matějková
 
top